هم اکنون تمامي عملیات مرتبط با مدیریت ترمینال کانتینر شامل تخلیه و تحویل گیری کانتینر از شناور و ارسال آن به ترمینال ها، در نظر گرفتن چندین محوطه به منظور مدیریت کانتینرهای خالی، کانتینرهای صادراتی، ترانشیپی، غیر استاندارد و یخچالی توسط شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء انجام می گیرد. 

تسریع و سهولت در عملیات بندری پیشرفته بخصوص در بخش کانتینر تنها با استفاده از تجهیزات مناسب و به روز همچون گنتری کرین، ترانستینر، ریچ استاکر، لیفتراک، سايد ليفت، کشنده و... به همراه خودکفایی در تعمیرات این تجهیزات توسط نیروهای بومی این شرکت امکان پذیر شده است.

ارائه خدمات مطلوب شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء به مشتریان خود باعث شد عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی ارتقاء یابد و توان ارائه خدمات برای میلیون ها TEU کالای کانتینری در سال فراهم شود.

 

 

شرکت بتاء بیش از 50 درصد حجم عملیات ترمینال ها کانتینر بندر شهید رجایی بندرعباس (بزرگترین بندر تجاری ایران) را به عهده دارد و توانسته با اتکاء به پشتکار و برنامه ریزی دقیق، گام بلند و ویژه ای در راستای تحقق اهداف خود بردارد.

سرعت و دقت دو اصل حاکم بر ارائه خدمات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء می باشد.

 

 

 

Address of offices

Tehran Office: No. 72, Second Floor, Opposite Esfarayen Alley, Alvand St., Argentina Square

Phone: +98-2188643345-6

Fax:+98-2188643344

Postal code: 1516844711

Email address: info@betaco.org

 

Hormozgan Office: Shahid Rajaei Complex, Bandar Abbas Aria Building, Hormozgan Region Office

Phone: +98-7633524720

Fax: +98-7633524718

Postal Code: 7917183797

 

Template Design:Dima Group