مناقصات ومزایده ها

اسناد مناقصه البسه فرم اداری (مردانه) شرکت بتاء به فايل پيوست موجود در ضميمه مراجعه و آن را دانلود نماييد .    
اسناد مناقصه البسه فرم اداری (مردانه) شرکت بتاء روابط عمومي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء
فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع بندري شهيد رجايي، ساختمان اداری شرکت بکت، طبقه همکف، امور حقوقی و قراردادهاتلفن: ۰۷۶۳۳۵۲۴۷۲۰داخلی ۱۱۷موبایل: ۰۹۱۲۷۱۵۹۸۹۵

فراخوان شركت در مناقصه

Monday, ۰۴ January ۲۰۲۱
فراخوان شركت در مناقصه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل واقع در مجتمع بندری شهیدرجایی به شهربندرعباس و بالعکس را ازطریق برگزاری مناقصه به پیمانكار واگذار نماید. لذا از تمامی شرکت های دارای صلاحیت دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق فايل ضميمه در لينك ذيل فراخوان اقدام نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه ۳۰ روز پس از انتشار آگهی می باشد. متقاضیان پاکت پیشنهادی خود را به آدرس بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، ساختمان شرکت بندرعباس آریا، طبقه همکف، امورحقوقی ارسال نمایند. تلفن تماس :۳۳۵۲۴۷۲۰-۰۷۶     داخلي ۱۱۶

Address of offices

Tehran Office: No. 72, Second Floor, Opposite Esfarayen Alley, Alvand St., Argentina Square

Phone: +98-2188643345-6

Fax:+98-2188643344

Postal code: 1516844711

Email address: info@betaco.org

 

Hormozgan Office: Shahid Rajaei Complex, Bandar Abbas Aria Building, Hormozgan Region Office

Phone: +98-7633524720

Fax: +98-7633524718

Postal Code: 7917183797

 

Template Design:Dima Group