عنوان کانتینر 20 فوت پر کانتینر 20 فوت خالی کانتینر 40 فوت پر کانتینر 40 فوت خالی واحد
مدت انبارداری از 1 تا 5 روز ٠ ٠ ٠ ٠ ریال
مدت انبارداری از 6 تا 10 روز 98000 49000 195300 98000 ریال
مدت انبارداری از 11 تا 20 روز 144600 73100 276300 148000 ریال
مدت انبارداری از 21 تا 30 روز 211000 106000 388200 195100 ریال
مدت انبارداری از 31 تا 60 روز 261200 165000 452000 198200 ریال
مدت انبارداری از 61 تا 90 روز 330000 190000 522000 279100 ریال
مدت انبارداری از 91 روز به بعد 429200 215000 601000 293100 ریال
 
 
 تعرفه انبارداری کانتینر Out Of Gage در کلیه بنادر کشور:
  • واردات، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 2 برابر جدول فوق.
  • صادرات و مرجوعی از صادرات  به میزان 1/5برابر جدول فوق.
  • ترانزیت خارجی (به کشور ثالث) و ترانشیپی به میزان 1 برابر جدول فوق.
 
 پرداخت هزینه انبارداری برای کانتینرهای ترانشیپی پر و خالی به عهده خط کشتیرانی یا نماینده آن است. 
 
 
 

آدرس دفاتر

دفتر تهران: ميدان آرژانتين، خیابان الوند، روبروي كوچه اسفراين، پلاك 72، طبقه دوم
تلفن: 02188643345-02188643346
فکس: 02188643344
کدپستی: 1516844711
آدرس ايميل : info@betaco.org

دفتر بندرعباس: مجتمع شهید رجایی، ساختمان بندرعباس آریا، دفتر ناحیه هرمزگان
تلفن: 07633524720
فکس:07633524718
كدپستي: 7917183797
 
 
 

Template Design:Dima Group