خدمات جانبی کشتی ( درب انبار، جعبه استوک ، جابجایی )
شرح عملیات  تعرفه
سال 98 سال 99
جابجایی کانتینر روی شناور  51 51
جابجایی کانتینر روی اسکله 63 63
باز وبست درب انبار بدون استفاده از اسکله 77 77
باز وبست درب انبار با استفاده از اسکله 154 154
جعبه استوک  51 51
اضافه کاری  88 88

 

هزينه حمل  تعرفه  
شرح عملیات سال 98 سال 99
20فوت 40فوت 20فوت 40فوت
هزینه ی یک عمل تخلیه/بارگیری از/به کفی و کشنده 528,000 794,000 633,600 952,800
هزینه ی یک عمل تخلیه/بارگیری از/به واگن 926,000 1,322,000 1,111,200 1,586,400
حمل از CY به مارشالینگ یارد ریلی یا محوطه های اختصاصی و بالعکس 904,000 1,356,000 1,084,800 1,627,200
حمل داخل محوطه 451,000 679,000 541,200 814,800
حمل بین محوطه 679,000 1,017,000 814,800 1,220,400

آدرس دفاتر

دفتر تهران: ميدان آرژانتين، خیابان الوند، روبروي كوچه اسفراين، پلاك 72، طبقه دوم
تلفن: 02188643345-02188643346
فکس: 02188643344
کدپستی: 1516844711
آدرس ايميل : info@betaco.org

دفتر بندرعباس: مجتمع شهید رجایی، ساختمان بندرعباس آریا، دفتر ناحیه هرمزگان
تلفن: 07633524720
فکس:07633524718
كدپستي: 7917183797
 
 
 

Template Design:Dima Group