مناقصات ومزایده ها

فراخوان شركت در مناقصه

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹
فراخوان شركت در مناقصه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل واقع در مجتمع بندری شهیدرجایی به شهربندرعباس و بالعکس را ازطریق برگزاری مناقصه به پیمانكار واگذار نماید. لذا از تمامی شرکت های دارای صلاحیت دعوت می شود نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق فايل ضميمه در لينك ذيل فراخوان اقدام نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه ۳۰ روز پس از انتشار آگهی می باشد. متقاضیان پاکت پیشنهادی خود را به آدرس بندرعباس، مجتمع بندری شهید رجایی، ساختمان شرکت بندرعباس آریا، طبقه همکف، امورحقوقی ارسال نمایند. تلفن تماس :۳۳۵۲۴۷۲۰-۰۷۶     داخلي ۱۱۶

آدرس دفاتر

دفتر تهران: میدان فلسطین، خیابان طوس، کوچه تبریز پلاک 18
تلفن: 02188964503
فکس: 02188988652 
کدپستی: 1416663541
آدرس ايميل : info@betaco.org

دفتر بندرعباس: مجتمع شهید رجایی، ساختمان بندرعباس آریا، دفتر ناحیه هرمزگان
تلفن: 07633524720
فکس:07633524718
كدپستي: 7917183797
آدرس ايميل: bndinfo@betaco.org
 
 
 

Template Design:Dima Group