فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای " انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شرکت بتاء"

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه ارسال به دوستان
فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتـاء، در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود واقع در مجتمع بندری شهید رجایی به شهرستان بندرعباس و بالعکس را از طریق مناقصه به پیـمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید .


 

لـذا از تمامی شرکت های دارای صلاحیت دعوت میشـود جهت دریافت اوراق از تاریخ 1400/12/05حداکثر به مدت 10 روزکاری به وبسایت شرکت به آدرس www.betaco.org مراجعه نمایند.ضمنا دریافت اوراق مناقصه با شرایط فوق الذکر از طریق فضای مجازی این شـرکت به آدرس Telegram.me/betabnd نیز امکان پذیر میباشد.


شـایان ذکر است مهلت تحـویل پاکات پیشـنهادی حداکثر 45روزکـاری از تاریخ درج آگهی است.


شـرکت کنندگان بایستی پاکات پیشـنهادی خود را به امور حـقوقی و قراردادهای این شـرکت به آدرس بندرعباس ، بندر شهـید رجایی، سـاختمان اداری شرکت بکت، طبقه همکف یا به دفتر مرکزی به نشانی تهران، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، روبروی کوچه اسفراین ، پلاک 72، طبقه دوم ، کد پستی 1516844711 و شماره تلفن 02188643345 تحویل نمایند.


تذکر1: ارائه ضـمانت نامه بانکی یا فیش واریزی معادل 2 درصد مبلغ پیشـنهادی به حساب 0219103516009 نزد بانـک ملـی بنـام شرکت خدمات دریایی و بندری بتاء ، و ضمنا به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود.


تذکر2: شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و شـرکت کننده با علم به این موضوع و سلب هرگونه اعتراض از خود می تواند در مناقصه شرکت نماید.


تذکر3: مرحله نخست بازگشایی پاکات 5 روز پس از پایان تاریخ مناقصه و مرحله دوم 10روز پس از جلسه اول برگزار می شود و بازگشایی پاکات قیمت ها براساس اسناد ارسالی و ارزیابی صلاحیت و امتیاز دهی است.


تلفن تماس: 07633524720   داخلی117      موبایل: 09177611425


فایل ضمیمه اسناد مناقصه از تاریخ 5 اسفند 1400 از همین صفحه قابل دانلود می باشد./


روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس دفاتر

دفتر تهران: ميدان آرژانتين، خیابان الوند، روبروي كوچه اسفراين، پلاك 72، طبقه دوم
تلفن: 02188643345-02188643346
فکس: 02188643344
کدپستی: 1516844711
آدرس ايميل : info@betaco.org

دفتر بندرعباس: مجتمع شهید رجایی، ساختمان بندرعباس آریا، دفتر ناحیه هرمزگان
تلفن: 07633524720
فکس:07633524718
كدپستي: 7917183797
 
 
 

Template Design:Dima Group